Kurban Araç mı, Amaç mı ?
Yazar: Tahsin YURTTAŞ   |    Yayın Tarihi: 22 Eylül 2015   |    915 Kişi tarafından görüntülendi.

Din dilinde bütün ibadetler araçtır ya da araçsaldır. Aslında her ibadetin bir araç olarak bizi götürmek istediği bir amaç vardır. Örneğin Hz. Peygamber (sav) namazı "gözümün nuru" olarak açıklarken onun, namazı aslında varmak istediği amaca (Allah rızası, güzel ahlak, cennet, manevi tatmin vs.) ulaştıran bir ışık olarak gördüğünü anlarız. Yani namazın kendisi bir amaç değil bizi Hakk'ın rızasına ve iyi bir kulluğa ulaştıran bir araçtır. Peygamberimiz (sav) "Hac Arafattır" buyurarak haccın mahşerin provası olduğuna işaret etmiş ve Müslümanları hac ibadetiyle ahirete hazırlamak istemiştir. Peygamberimiz (sav) parmağıyla bir amaca/hedefe işaret ederken biz eğer parmağa takılırsak Müslümanlar olarak ortak noktalarımızı kaybederiz.

İbadetlerdeki bu araçsallık kurban ibadeti için de geçerlidir. Başta sorduğumuz soruyu bir daha soralım: "İbadet olarak kesilen kurban bir amaç mı yoksa araç mıdır?" Eğer biz parmağa takılır ve parmağın işaret ettiği gayeler ve faydalara odaklanmazsak kurban ibadetimiz de yine aynı kısır döngüye düşer %100 kazanç ve bonus olan kurbanı tekrar edilen yanlışlarla heder edebiliriz. Buna diyalog tarzında birkaç örnek verelim:

  - Benim kurban …….kg et çıktı seninki kaç kilo?

  - Sahi sen kurbanı kaça aldın?

  - Her sene kurban kestik, bu sene maddi durumumuz pek iyi değil ama yine de keseceğiz, yoksa el ne der?

  - Ben kurbanın kesim işiyle felan uğraşamam, veririm vekaletimi bir kuruma, rahatıma bakarım!

Bu türden bir yaklaşım kurbanı ete, cesede, paraya ya da teknik bir işleme indirgemek anlamındadır. Acaba biz kestiğimiz kurbanların cesedine, etine, kanına mı talibiz yoksa öze mi talibiz? Ameller niyetlere göredir. Ayet-i Kerimede Allah Teala şöyle buyurur: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!" (Hac 37)

Buna göre kurban bir ibadet olarak takvaya, sorumluluk bilincine, güzel davranmaya, hidayete, sosyal faydaya ve samimiyete ulaştıran bir araç olarak ifade edilir. Kurban bizim kültürümüzde ahirette sırattan geçirecek bir binek ve samimiyetle kesildiğinde her bir kılına bir ecir olduğuna inanılan bir ibadet olarak görülür. Kurban kelime anlamıyla bile bize bu ibadetteki amacı haykırır. Kurban, yaklaşmak yakınlaşmak demektir. Kestiğimiz kurbanlar eğer bizi Allah'ın rızasına, cennete, iyiliğe, paylaşmaya, şehadete, merhamet ve fedakarlığa ve yardımlaşmaya yaklaştırıyorsa işte o KURBANDIR.

KURBANIMIZ KURBAN, BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN!

 

Tahsin Yurttaş

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler FakültesiPAYLAŞ