Batıda Bilim Denilince:Kitap Uydurmak
Yazar: Zübeyir YETİK   |    Yayın Tarihi: 17 Nisan 2017   |    469 Kişi tarafından görüntülendi.
Bilinen bir şey olsa da
tekrar edeyim.. 
Batı'daki Sosyal Bilimlerin 
kısm-ı azamı değil, tamamı
"devlet"lerin ve de "sermaye"nin
uygulamalarına destek için üretilmiş
oldukça akli ve mantıklı disiplinlerdir.
Böyle görünmelerinin sebebi de
olaylarla/gidişatla örtüşüyor olmalarıdır.
Her disiplin içinde birbirini pekiştiren ya da 
yanlışlayan pek çok "teori"nin varlığı da
yine aynı sebepten.
Yani, önce "politika/eylem", ardından da 
bunun biliminin üretilmesi vardır...
Hani bizde de "Kitabına uydurmak" denilir ya;
onun gibi: Ama, olana KİTAP UYDURMAK..
---
O yüzden, ben,
Anayasa ve Referandum bahsinde
Hukuk ve Siyaset Bilimlerinin
veri ve teorilerinden
hiç bahsetmedim..
Tezin ne olursa olsun,
çünkü herkes,
senin 100.000 sayfalık deliline
100.000 sayfalık antitez delili getirebilir...
Zor da değil, Google Dede bile 
hazır bilgiyi eline tutuşturuverir.
---
Ne dedim?
Madem Avrupa aleyhte "taraf" olmuş,
demek ki bunlara karşıt "taraf" 
bu ülkenin lehine bir eylem içindedir...
Karşıdırlar,
çünkü "sömürü" muslukları
kesilecektir...
Benim miyarım, 
budur...
O kadar...PAYLAŞ