Hz. Peygamberin (sav) Dünyaya Taşıdığı Mucize: Miraç
Yazar: Tahsin YURTTAŞ   |    Yayın Tarihi: 25 Nisan 2017   |    478 Kişi tarafından görüntülendi.

Hiç düşündünüz mü? Allah’a (cc), O’naen yakın meleklerden daha yakın olmanın anlamı nedir?  

İşte Hz. Peygamber(sav)  bu mucizeyiMiraç hadisesinde yaşadı.  

Peki bütün bu yüksek ve ulvi makamı bizzat yaşamasına rağmen Peygamberimiz, neden o yüce mertebede kalmayıdeğil de bu manevi makamdan ayrılıp insanların içine tekrar dönmeyi tercih etti? 

Tabi ki insanlığın ve ümmetinin hidayeti için.  

Çünkü ayette “Kullarımın arasına gir, Cennetime gir!” [Fecr: 29]buyurulmaktadır 

Cennet, esasında insanlarla imtihan olduktan sonra kazanılır ve İslam bütün toplulukların ve toplumların rahmet dini olarak yaşanılır…  

İnsanların içine girip onların eziyetlerine katlanarak Cenneti kazananlarla, insanlardan uzak yaşayıp fazla risk almadan Cenneti kazananlar elbette bir değildir… 

Elbette hepsi de rahmete ulaşan ve sınavı kazananlardandır… 

Bu süreçte namaz, kalabalıklar içinde imtihan olurken Müminin sığındığı Hira, onu Allahla görüştüren Nur Dağı oluverir… 

Hz. Peygamber (sav) , dünyada erdemli bir hayatı yaşamak ümmetine örnek olmak için miracı dünyaya, dünyada da onu namazına taşımıştır.  

Bu sebeple namaz Hz. Peygamberin (sav)  şahsında Müminin miracı ve göz aydınlığı kılınmıştır. 

Mirac mucizesi namazı; namaz Miracı; her ikisi de ümmet olarak Allahın ipine sımsıkı sarılmayı anlatır… 

Müminlerin miracı olan namaz hem Müslümanı hem de Müslüman toplumları inşa eder ve yüceltir… 

“Şüphesiz ki Allah’ı zikretmek (namaz) en yüce iştir” [Ankebut: 45] 

Namazlarımız Miracımız, Miracımız mübarek olsun! PAYLAŞ