Kültürel Belediyecilik
Yazar: Memiş OKUYUCU   |    Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2017   |    781 Kişi tarafından görüntülendi.

Belediyecilik hizmetlerine halkın; ulaşım, imar,  temizlik, çarşı, pazar ve alışveriş hayatının  tanzimi ile kültürel, sosyal vs. ihtiyaçlarını karşılamanın adıdır diyebiliriz. Gücünü doğrudan  halktan alan  belediye başkanı da, o şehrin o beldenin tüm bu hizmetlerini yerine getirmekle mükellef kimsedir.

Ülkemiz son yıllarda hızlı artan bir sanayileşme ve akabinde gelişen şehirleşmenin ardından şehirlerimiz bir dönüşüm çağı yaşamaktadır…

Özellikle merhum Özal döneminde belediyelere sağlanan kaynak ve alt yapı imkanları ile bu dönüşüm, mühim  bir çıkış yakalamıştı….Son 15 yılda ise belediyelere sağlanan yasal, mali ve idari imkanların yanında, belediyecilikten gelme bir ismin, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına  gelmesi de belediyecilik hizmetlerine ayrı bir ivme kazandırdı…

Bu meyanda şehirlerimiz adeta şantiye görüntüsüne büründü...Başta konut talebi olmak üzere bir şehrin ihtiyacı olan yapılar, teknolojinin de gelişmiş imkanlarından  yararlanmak suretiyle birbiri ardına bitirilerek halkın istifadesine sunuldu…İçeriği ve spekturumu çok geniş bir imar faaliyeti ile zengin bir yapı stoku oluşturuldu…

Bu çerçeve de başkent Ankara’da bu dönüşümden nasibini alan şehirlerimizin başında gelmektedir. Bir zamanlar başkent Ankara’nın  ağırlıklı bir kısmını  teşkil eden gece kondular, büyük bir hızla  yerini  kentsel dönüşüm projeleri ile düzenli, planlı yapı ve yapılaşmalara  bırakmaktadır.

Belediyeler son yıllarda çok büyük yetkilere kavuşturuldu...Mali imkân ve kaynakları kullanabilme imkanları olabildiğince  artırıldı…Buna ilaveten ekonomik (rant)  değeri çok yükselen bir şehrin arsa ve arazilerini kontrol edebilme yetkileri de verildi…En son çıkarılan büyükşehir yasası ile ilin tamamı metropol hale getirilmiş büyükşehir sayısı Türkiye’de 30’a yükseltildi…

Burada imar, yapılaşma ve diğer  hizmetleri,  ihtiyaçlara göre şekillendirip yürütmek  tabiki şehrin belediyeciliğinin asli vazifeleri arasında görmek gerekmektedir…

 Bu durumu not edelim…

 Ancak belediyelerin asli vazifelerinden bir diğeri de, kültürel ihtiyaçların karşılanmasıdır…

 Yani kültürel belediyeciliktir…

 Bir toplumu geleceğe taşımanın aslında birinci yolu  kimlik değerlerini geleceğe  taşımaktan geçer. Gittikçe şehirleşmenin arttığı günümüzde kültürel ihtiyaçların karşılanması ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır…Bu alanda birinci derecede sorumluluk sahibi kuruluşlarda belediyelerdir.

Türk belediyeciliğinin bundan sonra yönelmesi gereken asli hizmet alanı,  kültürel belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması olmalıdır…


Belediyeler tarafından kadim medeniyetimizin en seçkin örneklerini gelecek nesillere taşıyacak kültür merkezlerinin inşaası, kitap fuarları, zengin anadolu folklorünün yaşatılması, şiir geceleri ve dinletileri tertip edilmesi, tiyatro festivalleri ve senaryo yarışmaları düzenlenmesi kültürel belediyecilik hizmetlerinin ilk hizmet alanları olmalı...

Sanat ve tarih sempozyumları düzenlenmesi, tanınmış bilim adamlarımızın davet edilerek görüş ve birikimlerinin halk ile paylaşılması, ülkemize  kazandırılan prestij eserlerin mühendis ve idarecilerinin halkla  buluşturulması, okullarla işbirliği ve iletişimin artırılarak okullarımızın mahallenin başlıca sosyal ve kültürel  merkezleri haline getirilmesi, şehrin cazibe alanlarında halk kültürünün her türünün yaşatıldığı örneklerin sergilenmesi v.s.  etkinlikler   başta olmak üzere geniş bir kültürel faaliyet alanı oluşturulmalıdır…

Yeni dönemde şehirlerin inşaasına kültürel belediyecilik ile devam etmeli...

Sağlıcakla kalın dostlar…

 PAYLAŞ