Batınîlik Her Rengi ile Batıl Olandır
Yazar: Zübeyir YETİK   |    Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2017   |    595 Kişi tarafından görüntülendi.
Hangi adla anılıyorsa anılsın,
hangi yörede yaşanı/lı/yor
olursa olsun,
Bâtınîlik
sıkı bir hiyerarşiye oturtulmuş
güçlü/yaygın bir örgütlenmeyle
varlığını sürdüren
özgün bir dindir...
Diğer dinlerin argümanlarını,
kavramlarını, ritüellerini kullanmaları
-gereken dönüştürmeyi yaptıkları için-
özgünlüklerini yitirmelerine yol açmaz...
---
Kur'an, onların dilinden aktardığı
"Beyinsizlerin inandığı gibi mi
inanacağız?" cümlesiyle, bize,
bu gizli örgütlenmeyi tanımamızı sağlayacak
iki ipucu vermektedir:
1. İnsanların çoğunluğunun 
"beyinsiz" olduğu inancındalar..
"Er kişi - Her kişi" argümanını
oturttukları temel bakış..
2. Diğer insanlardan daha farklı
bir inanca sahip oldukları..
Marifet, keşif, mevahib, varidat 
gibi adlarla anılan
Resul saydıkları mürşitlerinin
Allah'ın zatından ve aracısız olarak 
aldığı, telakki ettiği inanç/öğreti...
---
Kur'an'ın işaret ettiği 
üçüncü alametleri ise,
onlara yönelik olarak kullandığı
"müfsitler" adlandırmasıdır.
Bakara'nın baş tarafında
insanları
-vasıflarını sayarak-
müminler ve kâfirler diye
tasnif eden Kitap,
onları "müfsitler" diye 
üçüncü bir grup olarak zikretmiş ve 
"Onlara ifsat etmeyin denildiğinde,
'Hayır, biz ıslah edicileriz..'derler" haberiyle de
üçüncü özelliklerine işaret etmiştir...
---
Şu anda (ve geçmişte de)
insanları (pardon, "her kişiler"i)
birbirine kırdıran, Yeryüzünü kana boğarak
egemenliklerini sürdüren Müfsitler,
işte bunlardır;
indirin maskelerini...
Ve, aldanmayın, alet olmayın, fırsat vermeyin
bu "sırlar sahibi" oldukları iddiasındaki gizli örgüt/ler/e;
tâ ki Allah'ın dinine destek olasınız...
---
Anlayan anlar...
Anlayamayanlar da
kula kulluklarını sürdürüp, gider...
---
Ha...
"Müfsıt"i
Siyonistler, Masonlar, İlluminatiler,
İsrail, ABD, AB, Rusya falan filan diye
münferit maskeleriyle ayrıştırmayın..
Hepsi aynı tohumun,
Kabala'nın ürünü ve 
uzakta değil, koynumuzda beslediklerimiz..
Her yerde, her ülkede, her dinde
"sızıntı" görünümündeler...PAYLAŞ