Muallimin Öğretmenler Günü
Yazar: Memiş OKUYUCU   |    Yayın Tarihi: 23 Kasım 2018   |    833 Kişi tarafından görüntülendi.

Öğretmenin aslı muallimdir. Hayata ve insana muallim. İlim, alim, ulema  ile akrabadır. Muallimlik bir peygamber mesleğidir. 

Muallim, insanın ziyneti haline gelen bütün üstün meziyetlerini, şahsiyetini süsleyen güzel ahlakını kuşandıran kimsedir. Muallim,  tevazuyu, tazimi(saygıyı) kazandırandır. Muallim terbiye edendir, talim edendir ve talim ettirendir. Yaptığı iş ile hayatın tamamını kuşatan, yaşantımızın tüm aşamalarına yön veren, bir ömür sürecek istikametini belirleyen, şahsiyetlerin manevî cephesine şekil ve vücut verendir. 

 

Muallim, maarifin baş mimarıdır. Eserini bir sanatkâr edasıyla; gergef işler gibi işleyen, Allah’ın yarattığı en güzel varlık eşref-i mahlûk olan insanı yüreğiyle, ruhuyla, aşkıyla yetiştirendir. 

En büyük terbiye edici olan Allah’ın Rab sıfatını yeryüzünde temsil eder. Muallim, insanları terbiye eden mürebbidir. Talebenin kalbini terbiye eder, aklını terbiye eder, fikrini terbiye eder,  bedenini ve ruhunu terbiye eder. 

Muallim, okuma ve yazma sevgisini, kendi ruhundan aşk damlalarıyla talebesinin benliğine damlatır. 

Her insanın bu dünyadaki ‘olma’ halinde muallimin mayası, hamuru, tuzu, hasılı kelam dokunuşu vardır.

Muallim, tarihini, medeniyetini, kültürünü ve kimlik değerlerini bütün sırrı ile yüreklere işleyen erbab-ı  insandır. Fıtratımızdaki insani güzellikleri kendi şahsiyetinde toplayan, sonrada dönüp talebesinde sembolleştiren, fedakar bir talim terbiye hocasıdır. 

Muallim, ilmin taliplisi olan talebenin ta kendisidir.

Muallim talip yetiştirir, ilim taliplisi yetiştirir, talebe yetiştirir!..

Aşk adamıdır. İşini adanmış bir ruh hali ile yapar. Hesabî (dünyalık bir beklenti)  değil, hasbidir(Allah için). Çabası, zaman mekân ile sınırlı değildir. Her zaman  ve her yerde talebelerine bir mektep olmaya devam eder. Onun daimi meşgalesi, malzemesi talebesidir. 

Muallim, bir tomurcuk olarak önüne gelen talebeyi, irfanı, sesi, nefesi, bakışı, gülüşü ve tebessümü ile olgunlaştıran insanın adıdır.

Muallim; hakkı bilendir, hakkı tutan, hakkı gözeten, hakkı teslim eden ve mesleğinin hakkını verendir.

Muallim talebeyi seven, talebeyi sevindiren, okulu sevdirendir!.. 

Muallim, hem kendini hem de dünyayı bilendir. Hem haddini, hem de hakkı ve hakikati bilen, bunu da aşk ile talebesinin yüreğine yazandır.

Muallim, keşfeden, yapan, inşa eden, faaliyete geçirendir. Talebesine, her hadiseye farklı nazarlarla bakmayı öğreten, olaylara basiretle yaklaşan, daima zihnî yenilenme ve hakikate ulaşma çabası içerisinde olan ve bu hali ile talebesini terbiye eden insandır. 

Muallim,  doğru soru soran, sorgulayan, güçlü sezgileri olan, yüreğinde gerçeği arama sızısı, sancısı taşıyabilen, talebe yetiştirmede en vefalı yol arkadaşıdır. 

Muallim adamdır ve bir cemiyet adamıdır.

            Muallim, görüş, bakış ve duruşuyla hür yaşayan ve hür düşünceyi temsil edendir. 

           Muallim, mümtaz(ayrıcalıklı) bir şahsiyettir.

Muallimlik aşkının sembol ismi Nurettin Topçu’nun şu ifadesi ile sözlerimize nihayet verelim: 

-         ‘’Kırk yıl öğretmenlik yaptım, mektebe giderken mabede gider gibi gittim, daima abdestli gittim.”  

Tüm öğretmenlerimizin  öğretmenler günü kutlu olsun.

 PAYLAŞ